Tại sao Hyundai mua lại Boston Dynamics?

Ý nghĩa của việc Hyundai Motor Group mua lại Boston Dynamics là gì?  Trước hết, vào thời điểm Tập đoàn ô tô Hyundai đang chuyển đổi sang Nhà cung cấp giải pháp di động thông minh, tập trung vào các từ khóa như điện khí hóa, lái xe tự động, dịch vụ di chuyển và […]

Tập đoàn Hyundai thành lập công ty con sản xuất và kinh doanh hệ thống pin nhiên liệu hydro tại Quảng Châu, Trung Quốc

Thành lập công ty con sản xuất và kinh doanh hệ thống pin nhiên liệu hydro tại Khu Phát triển Quảng Châu, Thành phố Quảng Châu, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hoạt động vào nửa cuối năm 2022… Sản xuất hàng loạt 6.500 chiếc mỗi năm, mở rộng khối lượng tùy theo điều kiện thị trường […]